Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
De gemeente Ridderkerk wil het Oosterpark toekomstbestendig herinrichten.

Onderdeel hiervan is een combinatie van het vinden van een oplossing voor het al dan niet aanleggen van geluidswerende voorzieningen langs de A15 en het realiseren van meer recreatie- en natuurwaarde in het park. En voor de uitbreiding c.q. herhuisvesting van de Rowdies.
    
3VO.Biotoop vertrouwt erop  dat de gekozen oplossing, als uitkomst van de recent gehouden enquete, recht doet aan het streven te komen tot minder geluids- overlast en daarmee ook een betere beleving van de natuurwaarde van het Oosterpark. Want hoort u liever vogels dan verkeerslawaai? Dan is een geluidswering absoluut noodzakelijk.

Daarbij hoopt 3VO dat de oplossing voor de Rowdies niet leidt tot een verdere bomenkap, vooral doordat het park met de recente bomenkap toch al ernstig aangetast is. Ook zien wij de noodzaak voor een extra parkeerterrein niet. Er zijn parkeerplaatsen langs de Oosterparkweg en ook nog verderop in het park (tegenover de Pelikaan). En een van de redenen om de Rowdies niet elders onder te brengen is het feit dat de leden voornamelijk uit Drievliet en het Zand komen. Dus dat kan prima op de fiets.
Concept rapport maatregelen geluidoverlast Oosterpark van DGMR in bezit van 3VO.Biotoop

Zoals u in eerdere communicatie onzerzijds heeft kunnen lezen werd op ons verzoek door de gemeente het adviesbureau DGMR ingeschakeld om een rapport over de geconstateerde geluidsoverlast op te stellen. DGMR heeft een zeer uitvoerig rapport (vooralsnog in conceptvorm) uitgebracht waarin wat ons betreft alle denkbare opties voor een oplossing zijn besproken. Wij als 3VO.biotooop zijn in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren en verduidelijking te vragen. Het vervolg leest u hier.
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond:
Vanwege de corona maatregelen zijn alle geplande bijeenkomsten afgelast.
Van 19:30 tot 22:00 uur in  't Ronde Sant
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

  Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.

-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud